Hledat
Filters

RC- Provázek

  • Historie- Občanské sdružení Rodinné centrum Provázek navazuje na činnosti RC Provázek, které v letech 2001 – 2012 patřilo pod o. s. Pro Vás. Od ledna roku 2012 máme svoji právní subjektivitu, sdružení bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra.
  • Poslání- Posláním rodinného centra Provázek je podpořit hodnotu a nezastupitelnou roli rodiny ve společnosti. Poskytujeme rodičům s malými dětmi možnost načerpat síly po stránce duševní, duchovní i fyzické.
  • Cíle- Předejít sociálnímu vyloučení žen na mateřské a rodičovské dovolené.
  • Zajistit odborné i laické poradenství a vzdělávání rodičů.
  • Podpořit rodičovské role.
  • Předávat křesťanské hodnoty v oblasti rodiny, výchovy a manželství.
  • Umožnit rodičům a rodinám s dětmi smysluplně využívat čas.
  • Umožnit dětem rozvíjet se v pohybových, smyslových a jiných dovednostech a učit je prvním kontaktům s vrstevníky
  • Podpořit mezigenerační vztahy.
Štítného 100, 779 00 Olomouc, Česká republika
Olomoucký kraj
GPS:49.588211,17.2402111

Mohlo by se Vám líbit

TOPlist