Hledat
Filters

Hornický skanzen Mayrau - Vinařice

HORNICKÝ SKANZEN MAYRAU VE VINAŘICÍCH

V obci Vinařice u Kladna můžete navštívit unikátní Hornický skanzen Mayrau, pobočku Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, kde si v prostorách bývalého dolu připomenete historii těžby černého uhlí na Kladensku. Historicky vzácný areál se snaží zachovat program posledního pracovního dne. Prohlídka je směřována po trase havíře před jízdou do podzemí dolu. Návštěvník má možnost projít cechovnou, řetízkovými šatnami, koupelemi, lampovnou, známkovnou až k jámovým budovám dolu.

Pražská železářská společnost začala s hloubením jámy Mayrau v roce 1874 a v říjnu 1877 byla v hloubce 515,2 metru nafárána uhelná sloj o mocnosti devíti metrů. Místo zarážky určil sám vrchní báňský ředitel Pražské železářské společnosti Gottfried Bacher. Jáma byla dohloubena do konečných 527 metrů a pojmenována po Kajetánu Mayerovi, svobodnému pánu z Mayrau. Jáma se hloubila v tehdy netradičním kruhovém jámovém profilu. Tuto novinku a řadu dalších zlepšovacích návrhů, má na svědomí závodní Dolu Mayrau Ing. Jan Karlík, který se proslavil zejména vynálezem tachografu.

Jámy byly zasypány v roce 1998, ale do kladenského podzemí s reálnou ukázkou dobývacích metod se u nás dostanete štolou v kopci Homole. Zcela mimořádnou pozornost si zaslouží dochovaný soubor tří těžních strojů. V roce 1905 byl na jámu Mayrau instalován parní těžní stroj firmy Ringhoffer Smíchov. Tento stroj je dodnes návštěvníkům předváděn v pohybu. Dalším zajímavým těžním strojem je MAG Ruston Praha systému Koeppe, také z roku 1905 a nakonec elektrický těžní stroj Škoda z roku 1932.

Prohlídka Vás jistě překvapí svým bohatým programem pro rekreační vzdělávání a pro děti je tu připraveno industriální hřiště. Skanzen také nabízí speciální programy, kterých je možné využít i k doplnění školní výuky.

1. ZÁKLADNÍ PROHLÍDKA SKANZENU UPRAVENÁ PRO DĚTSKÉHO NÁVŠTĚVNÍKA

 • Prohlídka celého areálu skanzenu Dolu Mayrau
 • Skanzenem provázejí bývalí horníci - pamětníci, zapálení teoretici a praktici
 • Prohlídka trvá cca 2 hodiny (délku prohlídky lze po dohodě upravit)

Důl Mayrau představuje jedinečnou památku na hornickou historii kladenského kamenouhelného revíru. Skanzen je zachován v modelu tzv. posledního pracovního dne, kdy vše bylo zachováno tak, jakoby havíři odešli právě včera. Prohlídka je vedena od cechovny, řetízkové šatny, lampovny po jámové budovy dolu, kde z náraziště havíři sfárali do podzemí. Jámy byly zasypány v roce 1998, ale do kladenského podzemí s reálnou ukázkou dobývacích metod se u nás dostanete štolou v kopci Homole. Další atrakcí je budova Dýmnice, která sloužila k cvičení báňských záchranářů ještě v roce 2002. Rozsáhlá expozice zkamenělin a minerálů představí geologickou minulost oblasti. Zcela mimořádnou pozornost si zaslouží soubor tří těžních strojů. Parní těžní stroj smíchovské továrny Ringhoffer je návštěvníkům předváděn v pohybu. Jen ti odvážní mohou na závěr navštívit strašidelné podzemí. Hornický skanzen Mayrau, nabízí vedle doprovodných programů k výstavám, také několik speciálních programů, které jsou vhodné k doplnění školní výuky.

Vstupné: 30 Kč / student   2. EXPEDICE S HALDÁŘKOU MÁŇOU

 • prohlídka 2,5 km dlouhé naučné stezky Haldy Mayrau (v areálu skanzenu)
 • průvodcem je haldářka Máňa
 • prohlídka trvá 90 až 120 minut - lze přizpůsobit Vašim požadavkům

Naučná stezka Haldy Mayrau děti seznámí s tváří industriální krajiny, možnostmi její rekultivace a revitalizace, industriální pamětí Kladenska, principy sukcese, faunou a florou hald (ohrožené druhy), geologií hald a možnostmi úhlů pohledu na postindustriální krajinu. Děti se stanou výzkumníky, naleznou otisky přesliček a poznají černý život haldářek. Děti během prohlídky vyplňují pracovní listy (1. - 2. třída, 3. - 5. třída, 6. - 9. třída - s sebou tužky, případně pastelky). Terén je nerovný - doporučujeme pevnou obuv. Vzhledem k počasí realizujeme tento program pouze od dubna do října. Vstupné: 20 Kč / student   3. GEOLOGICKÁ DÍLNA "ZKAMENĚLÉ DĚJINY"

 • seznamuje děti s geologickou a industriální historií Kladenska
 • děti jako výzkumníci a geologové budou zkoumat haldu
 • základní časový plán: 4 vyučovací hodiny - lze upravit

Cílem programu je interaktivní formou seznámit děti s industriální historií a pamětí kladenského regionu v souvislosti s geologickým vývojem oblasti a obecnými geologickými principy. Program je realizován v expozicích skanzenu a na haldě Mayrau (v areálu skanzenu).

Jednotlivé části programu:

 • Dílna: seznámení se základními pojmy (halda, důl, uhlí, lupek, geolog,…)
 • Projekce filmu "Geolog a halda"
 • Prohlídka geologické sbírky
 • Procházka části stezky Haldy Mayrau (seznámení se sociálním rozměrem, fanou a florou haldy)
 • Práce výzkumníka - hledání otisků na haldě
 • Dílna: zkoumání, ošetření, určení a katalogizace nalezených otisků
 • Retrospekce - možnosti využití a revitalizace hald

Děti během programu vyplňují pracovní listy - s sebou tužky, případně pastelky. Terén je nerovný - doporučujeme pevnou obuv. Vzhledem k počasí realizujeme tento program pouze od dubna do října.

Vstupné: 40,- Kč / student   4. EXPEDICE HORNÍKŮM V PATÁCH

 • Procházka stezkou - Po lesních cestách do historie dolování uhlí na Kladensku
 • Průvodcem je autor stezky, Jaroslav Grubner
 • Prohlídka trvá cca 5 hodin - lze zkrátit a přizpůsobit Vašim požadavkům

Naučná stezka Po lesních cestách do historie dolování uhlí na Kladnesku seznamuje s historií dolování uhlí od nálezu uhelné sloje ve Vrapicích kolem roku 1772 až po ukončení těžby v této blasti v roce 1968. Přibližuje chráněnou paleontologickou lokalitu Žraločí zuby a některé státem chráněné dřeviny. Naučná stezka má celkem 14 zastavení a je vedena převážne po lesních a polních cestách.

Začátek stezky je u kostela sv. Mikuláše ve Vrapicích - MHD č. 4 - zastávka Dvorská. Konec stezky je na Čabárně. Děti během prohlídky vyplňují pracovní listy - s sebou tužky a podložky o rozměru A4. Terén je nerovný - doporučujeme pevnou obuv a také pláštěnku. Vzhledem k počasí realizujeme tento program pouze od března do listopadu.

Vstupné: 10,- Kč / student

Hornický skanzen Mayrau, čp.56, Vinařice
Středočeský kraj
GPS:50.1659175,14.0841218

Mohlo by se Vám líbit

TOPlist